Dubbelspår Velanda – Prässebo, Trollhättan

Projekttyp: Mark och anläggning
Byggherre: Trafikverket
Integras beställare: Trafikverket
Integras uppdrag: Byggledning på bro och mark
Byggstart: 2009
Entreprenör: Peab, Bilfinger, NCC

Utbyggnad till dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan, sträckan Velanda – Prässebo. Sträckan innehåller ca 1,4 mil dubbelspår samt nya väg- och järnvägsbroar. Den största dubbelspårsbron är bron vid Sumpån, som är 400 m lång och 30 m hög.