Cirkus, Stockholm

Projekttyp: Arenor och fritid
Byggherre: Förvaltningsbolaget CIRKUS HB
Integras beställare: NCC och Contiga
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion
Projekteringstid: 2014-2015
Byggstart: Grundkonstruktioner sommaren 2014, prefab hösten 2014
Inflyttning: Augusti 2015
Arkitekt: White Arkitekter AB
Entreprenör: NCC
Grundläggning: Berg, packad sprängbotten
Stomme: Stål- och betongprefab

Integra hade uppdraget som huvudkonstruktör för projektet Cirkus i Stockholm och tog hand om grundläggning, stomme och takkonstruktion. Projektet bestod av ett scenhus med en mindre scen och plats för 750 åskådare, samt en glasentré som sammanbinder den nya huskroppen med den gamla. Den tidigare entrébyggnaden från 1997 revs och huvudbyggnadens vänstra fasad är åter igen synlig genom den nya entréns ofärgade glas. Vid ingången ligger nu en permanent ”röda mattan” av fiberoptik som kan varieras i många färger. Integra konstruerade även element i betong och stål till Contiga, som var NCC:s prefableverantör.

Tags: ,