Brf. Synvillan

  • Projekttyp: Bostäder
  • Byggherre: Skanska Sverige AB
  • Integras beställare: Skanska Sverige AB
  • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör
  • Projekteringstid: 2012-2015 (2012 Programhandling, 2014 Systemhandling, 2015 Bygghandling)
  • Byggstart: Hösten 2015
  • Inflyttning: 2017
  • Arkitekt: Kanozi Arkitekter
  • Grundläggning: Betongpålar, grundläggning direkt på berg samt RD-pålar.
  • Stomme: Plattbärlag med stålpelare i utfackningsväggar. Bärande lägenhetsavskiljande väggar i betong. Uppstolpat tak.

Integra har sedan programhandlingsskedet 2012 varit huvudkonstruktör i uppdrag av Skanska för uppförandet av de två bostadshusen som tillsammans utgör Brf. Synvillan. Kvarteret har fått sitt namn från SVT-huset som tidigare låg på den plats som nu har utvecklats till ett attraktivt bostadsläge i Göteborg med närhet både till stan och till grönskan i Delsjöområdet.

Stommen är uppbyggd av plattbärlag med stålpelare i utfackningsväggar och interna betongväggar. Väggarna är till stor del prefabricerade men genom att göra de nedersta våningarna platsgjutna kunde vi sprida laster i större utsträckning. Lastspridningen var en viktig aspekt i projektet för att möjliggöra arkitektens utformning av en funktionell och öppen källarvåning utan att behöva äventyra rumshöjder med nedstickande balkar under bjälklagen.

Husen är Svanenmärkta och till sommaren 2017 var det klart för inflytt i de första lägenheterna.

Bildrättigheter: Skanska Nya Hem