Kvarteret Analysen

  • Projekttyp: Bostäder
  • Byggherre: Einar Mattson
  • Integras beställare: Strängbetong AB
  • Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion Prefab
  • Projekteringstid: 2016-2018
  • Byggstart: v.44 2017
  • Inflyttning: 2019
  • Arkitekt: Vera Arkitekter
  • Stomme: Betong Prefab.

Kvarteret Analysen är ett nybyggnadsprojekt i Hagastan i Stockholm. Kvarteret består av 4 stycken punkthus på 14-16 våningar samt två lägre hus på 8 våningar. Stommen består av helprefab med färdig fasad. Verksamheten består av P-garage, handel samt bostad.