Allum Köpcentrum, Partille

Projekttyp: Handel och kontor
Byggherre: Sten och Ström
Integras beställare: Sten och Ström/ Peab
Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, Besiktning
Projekteringstid: 2004-2006
Byggstart: Hösten 2004
Inflyttning: Våren 2006
Arkitekt: Abako
Entreprenör: Peab
Grundläggning: Pålning, Platsgjuten betong.
Stomme: Stål och betong. HDF/ TT-kassetter i bjälklag.

Ett omfattande projekt med gott samarbete mellan entreprenör, konsulter och beställare. Detta var det första riktigt stora projektet som Integra hade i Göteborg, och det var en av anledningarna till att vi vågade starta vårt kontor i Göteborg 2006. Köpcentret är uppdelat på två huskroppar med en sammanlänkande bro över E20. Integra var med och konstruerade överbyggnaden av bron, anpassade norra sidan mot Partille Torg och integrerade och byggde på det intilliggande parkeringshuset. Integrering skedde även mot E20 med bussterminal för lokaltrafiken. Södra sidan integrerades med ICA Kvantum som fanns där. Parkeringsplatser löstes på tak, och separat nytt parkeringshus delvis insprängt i berg.