Kajen 5, Stockholm

Projekttyp: Bostäder
Byggherre: JM AB
Integras beställare: JM AB
Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion
Projekteringstid: 2012-2013
Byggstart: Februari 2014
Inflyttning: Kvartal 4 2016.
Arkitekt: ÅWL-arkitekter
Entreprenör: JM AB
Grundläggning: Borrade och slagna stålrörspålar
Stomme: Platsgjuten källarvåning med motfyllda källarväggar på tre sidor. Platsjutna betongväggar plan 1-9, skalväggar från plan 10 – 25. Plattbärlag. Stålpelare i fasad med utfackningsväggar.

Kajen ligger på Liljeholmskajens bästa läge, alldeles vid kajkanten Bostäderna har svårslagen utsikt över Tantolunden och Stockholms innerstad strax bakom. (På Bilden: Kajen 5 är det vita 25 våningshuset med orange fasad i markplan)
Kvarteret innehåller 193 lägenheter fördelade på sju trapphus med en omkringbyggd gård. Ett av trapphusen har 24 bostadsvåningar och fläktvåning högst upp.
Integras roll har varit att upprätta konstruktionshandlingar i systemhandlingsskedet och bygghandlingsskedet för grundläggning, platsgjuten betong och stål, samt stomkomplettering.