Integras julgåva  2018 bestod i ett bidrag till Hjärt- och lungfonden. Vi hoppas denna gåva kommer göra att fler liv kan räddas.

Världsnaturfonden WWF, Vänföretag 2018!

Tack vare vårt stöd som Vänföretag kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.