Organisation

-Vi jobbar integrerat, därför heter vi Integra.

När vi startade Integra ville vi hitta ett sätt att arbeta som gör det möjligt att bevara vårt engagemang. Därför skapade vi en organisation utan hierarkier, med korta beslutsvägar och stort eget ansvar. Syftet är att ge mervärden till både kunder och medarbetare. Vårt engagemang och vårt integrerade arbetssätt är en del av det som bygger Integras varumärke.

Integrerat arbetssätt

Hos oss på Integra jobbar konstruktörer, byggprojektledare, byggnadsfysiker och brandingenjörer sida vid sida. Det finns inga avdelningar varken mentalt eller fysiskt. I ditt medarbetarsamtal kan du framföra önskemål om att utveckla dig inom flera spår. Via vårt system för utvecklingsvägar ger det våra medarbetare möjlighet att bli spets på flera kompetenser, vi blir multikompetenta!

Uppdragschef

Projekten leder vår verksamhet framåt. Det är med projekten vi utvecklas, både vi medarbetare och som företag. Varje projekt leds av en Uppdragschef, som med stort engagemang tillser att kundens förväntan och projektet som helhet blir en uppfylld dröm.

Utvecklingsledare

Företagets utveckling sköts inte av staber, utan av ingenjörerna själva. Inom Kompetens, Marknad, Kvalitet, Personal och IT finns utvecklingsgrupper som jobbar för att Integra ska ligga i utvecklingens framkant. Personer med specialintresse för de olika områdena utses till Utvecklingsledare, och tillsammans med en arbetsgrupp jobbar man med att driva olika utvecklingsprojekt.