Serneke har fått i uppdrag av Stockholmshem att bygga 160 bostäder i Årsta, där allmännyttan och privata fastighetsbolag som själva förvaltar sina fastigheter under en lång tid står i fokus. Nybyggnationen är en del av satsningen Vision 2040 – Ett Stockholm för alla – där Stockholms stad planerar att bygga 140 000 nya bostäder till 2040.   

Integra har i sin tur fått i uppgift att vara huvudkonstruktör och ansvarar för dimensionering av grund- och takkonstruktioner samt stomkomplettering av Serneke, som vi tidigare har samarbetat med i andra Stockholmsprojekt som Promenadskon och Kabelverket.

Grundläggningen för projektet är blandat med berggrundläggning för Sävlången samt delvis pålgrundläggning för Idlången. Takkonstruktionen för lågdelarna kommer att vara uppbyggd av takkassetter, som kommer bäras upp av stålpelare och stålbalkar, som sedan kommer kläs på med sedum. ”Kul med stort engagemang inom projektgruppen. Intressant att få vara en del av problemlösningen och beslutstagandet under projektets gång, säger Donnah, konstruktör på Integra.”

Intill de befintliga 60-talshusen vid Valla Torg mellan Sandfjärdsgatan och tvärbanan i Årsta ska Sävlången och Idlången byggas, ett projekt bestående av två flerbostadshus som inrymmer 160 hyresrätter samt en förskola med fyra avdelningar. De två huskropparna utformas som så kallade hybridhus med ett punkthus på 14 våningar som sammankopplas med en lamell i fyra våningar i suterräng. Byggnationen innefattar även ett cykelförråd på gården samt ett garage som förläggs under varje hus. Planerad byggstart för Sävlången och Idlången sker nu på hösten 2018 och kommer vara inflyttningsklar 2021.