I hörnet Tegnérgatan – Hälsobrunnsgatan i stadsdelen Sabbatsberg i Stockholm byggs Tegnérs torn. Ett punkthus på 11 våningar som kommer att innehålla 42st hyreslägenheter varav 5 st utförs som entresollägenheter vilket innebär att vardagsrummet kommer ha fem meters takhöjd. Gestaltningsidén för huset är att låta fasad och tak hålla samma material, en blandning av grön skiffer och plåt.

I entréplan dras fasaden in diagonalt i hörnet där Hälsobrunnsgatan möter Barnhusbron för att möjliggöra passage. För att bära de vertikala lasterna i hörnet har Integra konstruerat en spektakulär diagonal platsgjuten betongpelare tillhörande stålkonstruktion i bjälklagsnivå(tredje bilden i bildspelet). Byggnaden uppförs i ett område med relativt stora naturliga höjdskillnader. Fastighetens fasad livar med trottoaren på Barnhusbron samt bron under den anslutande Hälsobrunnsgatan. Under dessa brokonstruktioner finns branta bergsslänter, med släntkrön på +17m och släntfot på +9m. Grundläggningen har utförts i kombination mellan platt- och pålgrundläggning.

”Den största utmaningen i projektet har varit grundläggningen, där huset placeras intill en befintlig bro samt ovanpå två underliggande bergtunnlar. Vid en sådan komplicerad grundläggning har det varit till en stor fördel att kunna använda sig av Integras experter runt om i landet för dimensioneringskontroller och rådfrågning, berättar Sebastian, uppdragschef hos Integra.”

Byggherren är Svenska Bostäder som äger och förvaltar en rad hyresfastigheter i Stockholm. Projektet bedrivs som totalentreprenad och Integras beställare är Serneke AB. Integras roll i projektet har varit att vara huvudkonstruktörer. I skrivande stund så färdigställs utfackningsväggarna i entresollägenheterna och beräknad inflyttning för Tegnérs Torn är våren 2019.