Varför passar partnering oss på Integra så bra?

Integra har alltid drivits av ett starkt kundfokus och en vilja att vara ”uppåt, framåt”. Strävan har alltid varit att bygga långsiktiga kundrelationer och ett starkt engagemang för projekten. Närheten till kunden och projektet samt viljan att både lära av men också tillföra kunskaper är en stark del av Integras identitet. Dessa egenskaper hos Integra är typiska för vad som värdesätts och även förstärks i ett partneringprojekt.

Partnering innebär att man på ett formaliserat sätt kommit överens om att arbeta öppet och prestigelöst mot ett gemensamt mål. Det viktiga är just att i processen synliggöra och framhålla det övergripande målet, det gemensamma arbetet och dess koppling till projektets ekonomi.

Strategisk partnering innebär ett långsiktigt och över tiden verkande samarbete med flera projekt. Projekten är inte alltid helt definierade vid den strategiska partneringens början utan växer fram i samarbete och definieras utifrån givna ekonomiska ramar. Fördelen är att man kan genomföra flera projekt med en vid ett tillfälle upphandlad projektgrupp. Projektgruppen får en djupare förståelse för de olika delprojekten, för samarbetet och dynamiken i gruppen och når snabbt synergieffekter då gruppen trimmas in.

Vår medarbetare Jörgen är mycket erfaren av partneringprojekt, och här nedan kan du läsa lite om hans erfarenheter och tankar om entreprenadformen:

Vad tycker du är det bästa med partnering?

– Det bästa är tilliten till varandra och det förtroende man åtnjuter då beställare och entreprenörer känner trygghet i att nå projektets mål inom tids- och de ekonomiska ramarna.

Vad är förutsättningen för en bra partneringsamverkan?

– Grundförutsättningen är alltid en nyfikenhet på att samarbeta med andra människor. Hur olika vi än är handlar det alltid om  att hitta de gemensamma målen, känna för dessa och sedan se hur vi bäst samarbetar för att nå dit.

Vad är den största skillnaden för dig som konstruktör i partnering jämfört med en totalentreprenad?

– Den stora skillnaden är nästan alltid på ett djupare plan än det konkreta att jag är med och skapar i ett projekt. Så sker ju alltid och engagemanget brukar vara det samma oavsett projektform. Partneringsamarbetet handlar mycket mer om att på ett organiserat och medvetet sätt skapa en känsla och identitet för ett specifikt mål och projekt. Detta skapar en tillit på alla plan men som också ligger djupare vilket också får konsekvenser för hur projektet styrs och genomförs.

Projektkontor, hur funkar det? 

– Idén med ett projektkontor är just att skapa ett fysiskt rum där närheten till de olika aktörerna stimulerar ett gränsöverskridande tänkande och kreativitet. Detta stärker naturligtvis också känslan för och kunskapen om det specifika projektet. Det kan handla om alltifrån att man arbetar flera dagar i veckan på en gemensam plats i nära anslutning till bygget till att man under några timmar i anslutning till ordinarie projekteringsmöten samlar grupper för att lösa specifika problem. För att det skall kännas meningsfyllt måste arbetet på projektkontoret vara strukturerat och följa vissa bestämda agendor. Som enskild projektör måste du även själv ta ansvar för att tillföra och lära dig av projektkontoret.

Hur ser du på utvecklingen av projektformen partnering på marknaden framöver?

– Arbetsformen växer och allt fler både beställare och entreprenörer söker sig till detta sätt att samarbeta. Samtidigt kommer alltid avarter uppstå som kanske inte alltid är lika lyckosamma. Oavsett detta kan jag själv bidra till att utveckla varje projekt i en rätt riktning om jag bara kan nå rätt engagemang och se till projektets bästa. Då kan jag alltid själv utvecklas lite mer till något jag kan ha med mig in i nästa förhoppningsvis ännu bättre projekt.

Några av våra pågående projekt just nu:

Ny psykiatrisk vårdbyggnad vid Kalmars länssjukhus tillsammans med PEAB och Landstinget i Kalmar län.

A working lab, Johanneberg Science Park, Byggdialog och Akademiska hus, Chalmers Göteborg.

Sylteskolan, en ny skola samt bibliotek och omrrådeskontor i Trollhättan tillsammans med Kraftstaden och Serneke.

Strategisk partnering i Årjängs kommun omfattande ny- och ombyggnad av skolor tillsammans med Byggdialog.

Psykiatriblocket på Skaraborgs Sjukhus i Skövde tillsammans med Byggdialog och Västfastigheter.

Sundsta Älvkullegymnasiet i Karlstad tillsammans med Skanska och Karlstad kommun.