Ny psykiatribyggnad uppförs på Sigfridsområdet beläget sydost om Växjö centrum. Sigfridsområdet ligger intill sjön Trummen med kringliggande ytor för fritidsaktiviteter och områden med parkkaraktär. Området har en lång historia som sjukhusområde, där två byggnader är byggnadsminnesförklarade. Idag finns där bland annat befintlig vuxenpsykiatri, rättpsykiatrisk regionklinik och rehbiliteringsklinik.
Integra ansvarar för den prefabricerade stommen som avser fasadväggar, stålbalkar och stålpelare, håldäcksbjälklag samt hiss- och trapphusväggar.

Projektvolym
Byggnaden uppförs i tre våningar med en bruttoarea på ca 15 400m2.

Stomme
Prefabricerade fasader, betongväggar, bjälklag (HD/f och RD) samt stålbalkar och stålpelare.

  • Projekttyp:  Nybyggnad för psykiatrisk specialistvård, vuxenpsykiatri
  • Byggherre: Region Kronoberg
  • Integras beställare: Strängbetong
  • Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion. Projektering av stomme.
  • Projekteringstid: 2017-2018
  • Byggstart: I början av 2018
  • Byggnation färdig: 2019
  • Arkitekt: Liljewall arkitekter