Alldeles intill Hägerstensåsens tunnelbanestation skall Nya Skattsedeln byggas, ett projekt bestående av tre flerbostadshus om totalt 130 hyresrätter, fyra förskoleavdelningar samt två LSS-boenden. Byggherren är HEFAB, som äger och förvaltar en rad hyresfastigheter i Hägersten, Stockholm. Projektet bedrivs i partneringform och Integras beställaren är entreprenören Q-Gruppen AB.

Vi ansvarar för grund- och takkonstruktioner samt stomkomplettering. Vi är även huvudkonstruktör för projektet där beräkning- och dimensioneringskontroller är viktigt. Uppdraget innefattar upprättande av både system- och bygghandlingar. Utöver detta har vi fått i uppgift att vara projekteringsledare för projektet.

Stomme
Prefabricerade ytter- och innerväggar, bjälklag av RD/F-plattor med pågjutning. Delar av källar-/suterrängvåningar utförs platsgjutet.
Grundläggs på berg.

  • Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter
  • Byggherre: HEFAB
  • Integras beställare: Q-Gruppen AB
  • Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, grund- & takkonstruktioner samt stomkomplettering.
  • Projekteringsstart: Oktober 2017
  • Byggstart: Våren 2018
  • Byggnation färdig: 2019
  • Arkitekt: Lindberg Stenberg Arkitekter