Igår var det dags för lyft av stålfackverket som är ryggrad till hissen. Hisstornet i prefabricerad betong kommer nu att monteras runt stålet under de kommande veckorna för att sedan krönas med att en 2 x 20 meters Cortenbro lyfts på plats några veckor senare. Konstruktionen kommer att möjliggöra förbindelse för gång och cykeltrafik från Liljeholmskajen upp till landfästet för Årstabron.

Integra har projekterat alla konstruktioner; hisstorn av prefabbetong och stål, samt GC-bro i Cortenstål. Smederna levererar stålkonstruktionerna, Finnja levererar prefabricerade betongelement. Beställare är JM och Stockholms Stad.