I samband med att Kärrtorp Centrum i Stockholm upprustas, bygger Besqab flerfamiljshus innehållande ca 90 bostadsrättslägenheter i storlekarna 1-5 rum och kök. Vi är prefabkonstruktörer med  Strängbetong som vår beställare. Arbetet utförs som ett samarbetsprojekt mellan våra kontor i Örebro och Stockholm. Byggstart hösten 2018.

Hur fungerar det att projekteringen utförs på två olika kontor?

– Det fungerar bra med de kommunikationshjälpmedel vi har. Det är ett stort och utmanande projekt. Stockholmskontoret har stor erfarenhet av detta vilket ger oss i Örebro värdefull input i hur man administrerar och jobbar. 

Hur gör ni för att få arbetsgruppen att arbeta lika och ta hjälp från varandra?

– Vi har veckovisa avstämningar för att se hur vi lägger till. Vi jobbar även fysiskt tillsammans 1-2 dagar löpande under projektet. Det är bra både för att få samstämmighet i redovisningen men även för att stärka teamkänslan i projektet. 

Vilken är den största uppsidan med att jobba över kontorsgränser?

– Att vi sprider kunskapen i gruppen och att vi växer och kan ta större projekt på fler orter. 

Hur jobbar ni med erfarenhetsåterföring i projektet?

– Vi har det kontinuerligt i projektet. Eftersom vi har kollegor som är erfarna från liknande projekt så kan vi jobba utifrån deras kunskap och ställa rätt frågor ifall vi saknar en uppgift. 

Planerar ni att göra platsbesök på prefabfabriken eller vid montage?

– Vi har inget planerat ännu, men vi kommer göra platsbesök när montaget kommer igång efter semestern.

Byggherre: Besqab

Integras beställare: Strängbetong

Bildkälla: Besqab