Bostadsprojektet Eken 2 är ritat av Murman Arkitekter och byggs på Drottninggatan i Mariestad, i regi av Mariehus och med Stenmarks Bygg som byggentreprenör. Den sju våningar höga byggnaden inrymmer ca 40 lägenheter i varierande storlek. Stommen utförs helt och hållet i trä. Det stabiliserande systemet består av limträ med kompletterande utfackningsväggar, stombjälklag och takkasetter med träregelstomme. Ett undantag är de motfyllda väggarna i entréplan där limträpelarna ställs på sandwichelment av betong.

Eken 2 är ett partneringprojekt. Hela projektgruppen är med från början för att driva fram projektet mot ett gemensamt mål med hänsyn till att optimera tid, ekonomi, utförande och resultat.

”De största utmaningarna har varit dels att modellera svåra geometrier i takkasetterna, dels att finna fuktsäkra, och samtidigt montagevänliga, detaljer i möten mellan de olika elementen.”

Integras roll har varit uppdelat i två delar som arbetats fram parallellt. Den ena delen är grunden; som är en pålad grundkonstruktion med ett antal dragpålar pga. de stora lyftkrafterna från den lätta trästommen. Den andra delen är de prefabricerade sandwichelementen i betong samt träelelementen (utfackningsväggar och takkasetter). Resultatet skall bli konstruktionshandlingar och tillverkningsritningar i bygghandlingsskedet. Moelven konstruerar och levererar limträstommen och bjälklagskasetter.

Detta är ett partneringprojekt, kan du se några speciella fördelar mot ett icke-parteringinriktat projekt med hänseende på prefaben?

-Största fördelen är att prefaben finns med från början (både betong och trä), vilket gör att man tillsammans med andra aktörer kan hitta en ”bästa-nivå” för projektet i sin helhet. Man får samtidigt större möjligheter att påverka projektet vilket både är roligt och utvecklande!

Tidigare har betong-och stålprefab varit vår specialitet på kontoret där projektet drivs, vad är den största skillnaden med att ta fram handlingar för träprefab?

-I projektet levererar Moelven bärande limträstomme medan vi levererar utfackningsväggar och takkassetter med träregelstomme.

Stålprefab kan i princip likställas limträstommen då inget av dessa bärande system lämpar sig varken ekonomiskt eller tekniskt att bli en färdig vägg. De ses mer som bärande komponenter som antingen står fritt eller byggs in i vägg.

Prefabricerade betongväggar å andra sidan är mer ”färdiga” väggar där det oftast räcker med spackel och målning för att få dem kompletta.

Utfackningsväggar i trä är något mellanting. Det ställs högre krav på hur man projekterar fuktsäkert och säkerställer att det inbyggda trät inte riskerar att utsättas för fukt i varken bygg- eller bruksskede.

Vi kan få med utvändigt vindskydd och invändig plastfolie i elementen, men dessa måste kompletteras för att få huset tätt. Det gör att allt material som skall byggas på både in- och utvändigt (t ex utvändigt fasadmaterial och invändigt installationsskikt in till färdig gips) får utföras på plats.

Byggherre: Mariehus

Integras beställare: Stenmarks Bygg 

Bildkälla: Murman Arkitekter