Kv. Drotten kommer bli ett kvarter, i 5-6 våningar, med strax över 200 lägenheter på Kålgården i Jönköping. Projektet ligger attraktivt beläget mellan de tre sjöarna Vättern, Munksjön och Rocksjön vilket skapar närhet till både citykärnan, stranden och grönområden. Byggnationen är redan igång och beräknad inflyttning är planerad till sommaren 2020.

Garage till de båda bostadsrättföreningarna kommer att ligga i källarplan, tillsammans med två nyprojekterade skyddsrum. Dessa ersätter det gamla skyddsrummet som fanns i den tidigare, nu rivna fastigheten. Den gröna innergården med uppbyggnad på terrassbjälklag över garaget skapar rum för gemensamma aktiviteter för de boende.

Integras roll i projektet är att, som huvudkonstruktör, ta fram konstruktionshandlingar i bygghandlingsskedet för pålning, grundläggning, platsbyggda betongkonstruktioner, stomkompletteringar och tillverkningsritningar på balkonger. Även brandskyddsdokumentation och stöttning inom brandprojektering till övriga konsulter ligger inom Integras uppdrag.
-Vi tycker det är givande när vi kan bidra med fler delar inom samma projekt. Det skapar effektivitet inom vår interna organisation när vi kan arbeta integrerat, säger Mattias, uppdragschef.

 

Byggherre: Wood & Hill, PEAB bostad

Integras beställare: Peab Sverige AB, Region Sydost

Bildkälla: Enter Arkitektur