Kalmar Läns Landsting bygger tillsammans med Peab ett nytt psykiatrisjukhus på 25 000m² på området för Kalmar länssjukhus. Man kommer med detta att samla alla psykiatriska enheter i samma hus. Projektet bedrivs som partnering och är det första större projekt som Landstinget driver i denna form. Samarbetet skall präglas av samverkan, öppenhet och en helhetssyn som gör att en helande och läkande miljö skapas för psykiatrivården.

Integra är huvudkonstruktör för projektet och har arbetat med det sedan 2016. Vi har fram till början av 2018 tagit fram systemhandlingar för hela byggnaden som består av 3 huskroppar, 3, 4 respektive 8 våningar och källare under alltihop. Sedan våren 2018 jobbar vi för fullt med bygghandlingar för platsgjutna betongkonstruktioner i grunden med upp till 5 m höga källarväggar. Den största utmaningen har varit att grundlägga och överföra stora laster från överbyggnadens prefab-stomme samt inte minst samordningen med stomkonstruktör och installatörer.

Sjukhuset ska vara i drift under 2021 och förutom sjukhusbyggnaden innehåller projektet ett antal sidoprojekt med bl.a. 2 kulvertar som kommer förbinda den nya byggnaden med övriga sjukhuset och en ombyggnation för att husera ett reservkraftsaggregat som förser den nya byggnaden med kraft vid strömavbrott.

”Det är både roligt och givande att få arbeta med ett såhär stort och komplext byggprojekt. Att arbeta tätt ihop med entreprenör, beställare och övriga konsulter är lärorikt och ger en härlig laganda i projektet” Säger Julia, Uppdragsledare på Integra.

Uppdragschef för projektet är Jörgen som har stor erfarenhet av både partnering och sjukhusprojekt. ”Genom vår medverkan breddar vi vår kompetens för att kunna arbeta med denna typ av uppdrag än mer i framtiden. På samma sätt visar vi upp Integra, vad vi kan och vad vi står för på en större geografisk marknad än tidigare” säger han.