Integra har fått förtroendet att utföra förprojektering, K-projektering av den 24 våningar höga byggnaden på ungefär 80 meter. Jubileumshuset planeras att byggas i hörnet av Norra Stationsgatan och Uppsalavägen, i den nya stadsdelen Hagastaden, Stockholm. Jubileumshuset kommer att uppföras i samband med att HSB firar sitt 100-årsjubileum 2023.

Byggnaden kommer bestå av en höghusdel och en lägre del med takterrasser på olika nivåer. Drygt 100 lägenheter i olika storlekar samt ca 5 000 m² kommersiella ytor med främst kontor samt  HSB HUB i kvarterets nedre våningsplan skall inrymmas.

Den direkta anslutningen till Hagaparken gör att Jubileumshuset, med utsikt över Brunnsviken och stadens takåsar, blir Stockholms nya port norrifrån. Projektet är en del av stadsutvecklingsprojektet Hagastaden vid gränsen mellan Stockholm och Solna. Där ingår även andra Integra projekt som Haga Nova (Kv. Cellen) och Nova Park (Kv. Analysen).

Bilder från DinellJohansson