Integra Engineering AB har den 27 november ingått avtal med teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang om att sälja samtliga aktier i Integra Engineering AB. Med förvärvet blir Integra och Projektengagemang en av marknadsledarna inom byggkonstruktion i Sverige.

På Projektengagemang, i dagligt tal PE, jobbar över tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar. Tillsammans skapar de värde för sina kunder – och för samhället i stort. PE finns på över 35 orter och omsatte år 2017 omkring 1,2 miljarder kronor. PEs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet PENG.

– Projektengagemangs resa är väldigt imponerande och det känns spännande att nu framöver få vara en stor och viktig del av den. Detta ger oss på Integra möjligheter att expandera vår affär och det stärker erbjudandet till våra kunder med både bredd och spetskompetens. Det här ger även våra medarbetare större utvecklingsmöjligheter i form av nya spännande uppdrag och nya karriärvägar, säger Kjell-Åke Johansson, VD på Integra.

Genom förvärvet tar Projektengagemang ytterligare ett stort steg i tillväxtstrategin med målet att ta ledande positioner inom lönsamma marknader och verksamhetsområden.

– Förvärvet av Integra är ett stort och viktigt steg för oss på Projektengagemang och tillsammans blir vi en av marknadsledarna inom byggkonstruktion i Sverige. Vi har en stor samsyn på vikten av en stark kultur där samverkan, engagemang och entreprenörsskap är avgörande för att nå framgång. Nu ska vi gemensamt fortsätta vår lönsamma tillväxtresa och förse våra kunder med fler sammansatta, innovativa och hållbara lösningar, säger Per Hedebäck, VD och Koncernchef på Projektengagemang.

– Tillsammans med Integra får vi en stabil grund att stå på i vårt fortsatta tillväxtarbete. De är ett bolag med erkänt skickliga medarbetare och de har en hög närvaro i våra fokusregioner. Vi är övertygade om att detta förvärv gör att vi kan behålla och rekrytera fler kompetenta ingenjörer, säger Mathias Thorsson, Divisionschef Bygg & Anläggning på Projektengagemang.

Läs mer om förvärvet på Projektengagemangs hemsida: https://www.projektengagemang.se/ir/pressmeddelanden/projektengagemang-forvarvar-integra-en-specialist-inom-byggkonstruktion