I augusti 2016 slog vi upp portarna för vårt kontor i Linköping. Vi var då relativt okända för Linköping stad, men under de 1.5 år som har passerat har vi inte bara gjort oss valbara och erkända i regionen, vi har också tagit på oss ett långsiktigt branschansvar. Vi formar och utbildar nästkommande generations byggnadsingenjörer.

Vi, som ett ledande ingenjörsföretag inom byggbranschen, har höga krav på oss i uppdragen som vi ansvarar för gentemot våra beställare. Detta ansvar bereder väg i ett större perspektiv, där våra anställdas kompetens lägger ribban för vad vi som företag klarar att leverera. Morgondagens ingenjörer är vår framtid. Detta har vi i Linköping valt att ta fasta på genom att i tidigt skede se till att studenter får verklighetsanknutna verktyg med sig från sin ingenjörsutbildning.

Sedan september 2017 undervisar vi i en grundkurs i Revit, på Linköpings Universitet. Kursen har ett verklighetsbaserat upplägg där samtliga elever går från att vara helt nya i programmet, till att leverera konstruktionshandlingar för ett tvåvåningshus. Responsen från såväl elever som från lektorer i andra kurser har varit mycket god, och den gemensamma uppfattningen är att eleverna har fått en bra grund att stå på för framtida utmaningar. Vi har också öppnat dörren för yrkesrollen som byggnadsingenjör, genom att aktivt förklara hur vi arbetar och genom att leda dem genom ett antal byggtekniska moment. På så sätt skapar vi en förståelse för vilket roligt och ansvarsfullt arbete vi har.

Förut hade vi bara förväntningar på framtida kollegors kunskap. Nu kan vi bidra till en tidig förståelse för uppgiften och yrket, och på så sätt ta ansvar för att driva byggbranschen framåt.