Bassängerna i samtliga vattenreningssteg på Överby Vattenverk i Trollhättan besiktigades och statusbedömdes av INTEGRA för framtida underhållsbehov. För en bassäng med mer akuta reparationsbehov upprättades därefter förfrågningshandlingar, varefter INTEGRA även fick uppdrag som Byggprojektledare för reparationsarbetet.