Projekttyp: Bostad / Handel

Beställare:  PEAB Entreprenad

Byggherre: PEAB Bostad

Uppdrag: Huvudkonstruktör / Stomkonstruktör

Projekteringstid: Ramhandling: 2014, Systemhandling: 2016, Bygghandling: Pågår

Byggstart: December 2017

Preliminär inflyttning: Våren 2020.

Arkitekt: QPG

 

Grundläggning: Borrade stålrörspålar pga intilliggande kaj.

Stomme: Platsgjuten källarvåning. Plattbärlag, pelare i fasad och stabiliserande betongväggar invändigt.

 

Projektet består av tre stycken huskroppar med spännande arkitektur och är, som namnet avslöjar, beläget i Gamlestaden, alldeles intill Säveån i Göteborg. Det är en betydande del av stadsutvecklingen i området. På bottenplan kommer det att ligga olika typer av lokaler med t.ex caféer. Övriga våningar fylls med bostäder i olika storlekar. Och högst upp kommer det att finnas takterrasser.

 

Bild: Peab Bostad