Snart officiell invigning för Hede Station i Kungsbacka. Kommunen öppnade dörrarna för frusna resenärer den 13:e december i fjol men i mars-månad kommer färdigställandet av stationshuset firas med pompa och ståt. Den nya knutpunkten för det starkt växande området kommer användas av ca 2700 resenärer dagligen.

Integra har fått äran att vara huvudkonstruktörer för projektet. Integras roll har varit att ta fram allt från grundkonstruktionen till projektering av de prefabricerade elementen med hjälp utav Finja Prefab. Dessutom har tillverkningsritningar för stålet tagits fram till Göinge Mekaniska.

Byggnadens stomme utgörs av fackverk fördelade längs med hela fasaden, stålstommen väger 45,6 ton. Detta ihop med glaset ger en tunn fasad som gör det lätt att se ut längsmed plattformen. Fackverkets diagonaler och vertikaler på olika höjder skapar också ett repetitivt mönster. Stålfackverkets förtillverkade element mellan vilka lösa vertikaler och diagonaler fogats in så att det framstår som utan avbrott.

Bilderna är från Abako Arkitektkontor.