I Trollhättan nära slussområdet hittar du Innovatum. Det är ett utvecklingscentrum där olika forskningsprojekt och aktiviteter möts. Med sitt koncept Innovatum Living har Peab Bostad fått en möjlighet att förena historisk industrimark med nyproduktion av bostäder. Under de närmaste åren kommer 250 lägenheter att byggas i sex etapper på området Innovatum.

Industribyggnad 79 som tidigare huserade verksamheten för verkstadsföretaget Nohab, är från 1847. Byggnadens tegelfasad kommer att bevaras. Stommen byggs om till fyra våningar och en påbyggnad av tre bostadstorn. Man vill skapa en lite ruff industriell New York-style med en takhöjd på upp till fyra meter, synliga stålpelare och stora generösa glaspartier.

Integra är huvudkonstruktör på uppdrag av Peab.

Vår uppdragschef, Tommy, berättar om projektet:

– Nu är vi i princip klara med projekteringen. Utmanande i projektet har varit att vi bygger ett nytt hus i en befintlig verkstadslokal. Det har varit många överraskningar med grundläggningen som vi har fått anpassat oss till när man börjat att gräva. Bland annat finns ett system av kulvertar under grundplattan över hela lokalerna. Från början tänkte man sig att dessa skulle vara bra att använda för att dra installationer men det har också skapat en hel del bekymmer när vi kommer ned med stommen på dessa och i närheten. Det har också varit långa diskussioner om hur mycket av det befintliga huset man skall spara. När väl det har varit bestämt har vi varit tvungna att anpassa oss efter det.

Samtidigt har det varit spännande och lärorikt att jobba med denna typ av byggande. Det har varit en god stämning i projektgruppen under hela projekteringen så det har varit roligt att vara med på möten m,m.