BRF Viva är ett bostads- och forskningsprojekt med ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Projektet genomförs av Riksbyggen och utformas genom ett samarbete mellan Göteborgs Stad, näringsliv, universitet, analytiker, forskare och engagerade invånare. Det är det första projektet inom Riksbyggens nya plattform ”Positive Footprint Housing” med syfte att skapa framtidens bostadslösningar avseende på miljömässiga, sociala och ekonomiskt hållbara system. Projektet är beläget i slänten ner mot Mossens idrottsplats öster om Dr Allards gata i stadsdelen Guldheden i Göteborg. Projektet innefattar bostäder med bland annat solcellsanläggning, egenproducerad el, återvunnen ventilation, smarta avfallssystem, hållbarhetsanalyserade byggnadskonstruktion och olika typer av bil- moped- och cykelpooler.

Projektet består av tre lägre hus om fem plan och tre högre hus om 10 plan sammanbundna genom en platå och entrébalkonger.

Den branta slänten som projektet är beläget i, krav på att minimera sprängning, husens bärande system med pelare mot berg, installationsdragningar nedsprängda i berg och geografiska begräsningar i produktion på plats mm innebär tekniska utmaningar i konstruktionen.

 

Antal bostäder: 133
Säljstart: Första kvartalet 2016
Inflyttning: 2018
Stomme: Prefabricerad betong
Grundläggning: Platsgjutna konstruktioner direkt på berg

 

Integra har under hösten 2015 tagit fram en systemhandling för stomme och grundläggning.
Integra är huvudkonstruktör i bygghandlingsskede och i januari påbörjas detaljprojektering av grundläggningen.