Vänersborgs kommun bygger en förskola för 120 elever. Integra är projektledare och var även projekteringsledare för framtagande av förfrågan vid upphandling av totalentreprenör. I projektet jobbar vi också med besiktning av mark och brandskydd. Vi har även uppdrag att vara KA.

Byggnaden ligger centralt i Vänersborg, och stor omsorg har lagts för att skapa en härlig inne- och utemiljö. Tomten på 8000 m2 förvandlas från en svacka till att bli en livfull plats. Köksträdgård, lekredskap, stigar, pulkabacke och ett dike som leder vatten till vattenlek. Inne finns 6 avdelningar, ett storkök och  stora ytor för alla att samlas.

MVB är totalentreprenör, och på deras uppdrag konstruerar vi på Integra stommen. Det är en platta på mark och stålstomme för huvudbyggnaden. Bjälklag i prefabricerad betong. Vissa konstruktioner i utvändiga entréer är i trä.

Byggherre: Vänersborgs Kommun

Totalentreprenör: MVB

Integras beställare Byggprojektledning: Vänersborgs Kommun

Integras beställare Konstruktion: MVB

Bildkälla: Contekton Arkitekter