Aura, som byggnaden kallas, är ett 8 våningars kontorshus och som byggs i, det som av Skanska kallas, Citadellstaden i centrala Malmö. Förutom kontor skall byggnaden även inrymma en förskola. I samma kvarter byggs nya bostäder och dessa tillsammans med Aura har gemensam källare under gården. En stor del av gården utgörs av ett artificiellt landskap som skall användas som skolgård till förskolan.

Auras fasad utgörs av betongsandwichelement med intermittent ytterskiva, i släppen består fasaden av plåt.

Taket är brutet med varierande nockhöjd och bärs upp av stålramar. Dessa är inklädda med plåtsandwichelement och utanpå det slätplåt. Det byggdes ihop och kläddes in på marken i sektioner, volymelement, vilka sedan lyftes upp och sammanfogades.

Integras roll som konstruktör har varit att projektera stomme och fasad i prefabbetong samt stål till byggnad och gårdsbjälklag. Projekteringen har pågått under ett års tid och inflyttning sker våren 2019.
De stora utmaningarna har varit att hantera och lösa stabiliteten och projekteringen av betongsandwichelementen.

Se när taket lyfts på plats!

 

Arkitekt: Grovarkitekt Dorte Mandrup A/S, finarkitekt Krook & Tjäder