Vi har tidigare skrivit om ombyggnationen om A6 center, etapp 1a (här), i Jönköping som då var under full projektering. Torsdagen den 26e oktober invigdes etappen och vi spanade in resultatet. 

A6 Center öppnade i april 1987 och under tidigt 2000-tal gick antalet butiker från ca 50 till ca 80 stycken. Därefter har utvecklingen stått ganska stilla. Projektet har inneburit omfattande om- och tillbyggnad för att modernisera köpcentret som de senaste 10-12 åren, konkurrensmässigt, har halkat efter många andra stora köpcentrum runtom i Sverige.
Men vid öppningen möttes vi av voluminös och luftig miljö och arkitektens vision och inspiration från europeiska järnvägsstationer kom väl fram.  

-Huvudstommen, och framför allt fackverken i taket, har varit en central del i projektet. Ovanligt stort fokus har lagts på stålkonstruktionen just för att det har varit en viktig del av visionen, säger Petter, som har varit en av konstruktörerna. Det har bland annat ställt höga krav på nätta och snygga kopplingar och upplag vilket krävt kreativa lösningar och ett nära samarbete med stålentreprenören för att få med den praktiska delen, fortsätter han.
-Mycket fokus har legat på att samordna konstruktion och estetik vilket medfört tätt samarbete med arkitekterna, tillägger Claes, konstruktör.  

Projektet har varit väldigt levande då fler och fler hyresgäster kommit in i bilden under tidens gång. Tidplanen har varit pressad och det har ställts stora krav på god kommunikation och ett nära samarbete parterna emellan för att inte missa något i hyresgästanpassnigen. Ständiga omprioriteringar och många ”just in time”-leveranser av handlingar har varit en stor utmaning.
-Men också väldigt utvecklande och vi har haft stor möjlighet att komma med kreativa lösning, säger Claes. 

-Det är väldigt roligt att få vara med och skapa lite av ett landmärke för regionen och att det är en offentlig byggnad som är tillgänglig för alla. 

Integra projekterar även följande etapp, 1b, som invigs i oktober 2018.