Underhållsplan

Integra gör besiktningar och underhållsplaner för fastigheter. I förvaltning och drift gäller det att arbeta förebyggande för att undvika överraskningar.

I en underhållsplan ingår en statusbesiktning. Utifrån besiktningen läggs en plan upp för ett kort- och långsiktigt underhåll för fastigheten. Vi utför besiktning med avseende främst på beständighet, statik och inomhusmiljö. Underhållsplaneringen kan i samråd med förvaltaren/beställaren läggas in i en databas. Vi utför underhållsbesiktningar på allt från mindre enstaka objekt till större fastighetsbestånd.

En underhållsplan innehåller normalt följande: läges- och statusbestämning av kritiska detaljer; bedömning av skador, livslängd; kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsförslag. Ekonomiska kalkyler kan också ingå.