Projekteringsledning

På uppdrag av byggherrar eller entreprenörer organiserar och leder vi projekteringsfasen, det vill säga då idé går över till ritningar och beskrivningar.

Här ingår ofta även de myndighetskontakter som projektet kräver. Ibland bistår vi byggherren med entreprenadupphandling.

Integra kan även tillhandahålla tjänsten BAS-P. Vanligt är att projekteringsledning övergår i nästa fas, byggledning.

Relaterade projekt