Miljöcertifiering och inneklimat

I takt med att fokus på arbetsklimat och miljö ökar hos fastighetsägare och företag så certifieras allt fler projekt enligt någon av branschens miljöstandarder. I Sverige är Miljöbyggnad den dominerande standarden, men projekt certifieras även enligt internationella standarder som BREEAM och LEED med flera. Det är inte ovanligt att projektering sker enligt miljöbyggnad för att säkerhetsställa byggnadens kvalitet, men att certifiering sedan inte sker.

Vi utför följande studier rörande miljöcertifiering:

  • Energianvändning
  • Värmeeffektbehov
  • Solvärmelast
  • Energislag
  • Radon
  • Fuktsäkerhet
    • Termiskt klimat vinter/sommar
    • Dagsljus

För att uppnå uppsatt miljöbyggnadskrav är det viktigt att i tidigt skede diskutera projektets olika delar och system, för att sedan följa upp i projekterings- och teknikmöten allt eftersom projektet utvecklas. Vi kan styra projektet i rätt riktning genom att delta i möten och diskussion. Gruppen för byggnadsfysik har personal som är certifierad inom både Miljöbyggnad och BREEAM.

Relaterade projekt