Markprojektering

Integras mark- och anläggningsuppdrag är främst små- och medelstora projekteringsuppdrag, ofta beställda av en byggherre. Uppdragen finns inom industrin, men även uppdrag åt markentreprenörer och offentliga beställare förekommer.

En vanlig projekteringsform är att komplettera ett byggprojekteringsuppdrag med de mark- och anläggningsdelar som behövs för att ge kunden en helhetslösning.

Inom vissa teknikområden samarbetar vi med underkonsulter, men vi svarar för helhetslösningen gentemot kunden.

De tjänster vi utför är:

Projekteringsfasen

  • Ritningar för industrivägar, lokalgator, parkeringsplatser och körytor.
  • Upprättande av teknisk beskrivning mark
  • Inmätningar och avvägningar

Genomförandefasen

  • Byggledning och kontroll
  • Bistå vid ekonomiska uppföljningar