Byggprojektledning

På uppdrag av byggherrar eller entreprenörer organiserar och leder vi projekteringsfasen, det vill säga då idé går över till styrande ritningar och beskrivningar. Olika förberedande kalkyler och utredningar ingår oftast. Vi leder och samplanerar då alla olika discipliner som krävs för den slutgiltiga produkten, till exempel el, VVS och styr, både med tidplan, ekonomisk plan och tekniskt innehåll. Ofta ingår även de myndighetskontakter som projektet kräver för bygglov, rivningslov eller andra tillstånd. Ibland bistår vi byggherren med entreprenadupphandling. Vanligt är att projekteringsledning övergår i nästa fas, byggledning.

Relaterade projekt