Brandskyddsprojektering

Brandskyddsprojektering ska göras i ett tidigt skede och redovisas i en preliminär brandskyddsdokumentation. I denna redovisas förutsättningarna för brandskyddet samt brandskyddets utformning.

Brandskyddsdokumentation (BSD)

I brandskyddsdokumentationen sammanfogas regler och intressen från:

  • Samhället (BBR)
  • Brukarens risk/värde
  • Försäkringspremier
  • Byggherrens egendomspolicy

Brandskyddsdokumentationen är ett underlag för den kommande detaljprojekteringen av bygg, ventilation, el och sprinkler med mera.

Integra upprättar brandskyddsdokumentationer för byggnader och samarbetar med specialister i svårare brandskyddsfrågor. BSD består av tre principiella faser: preliminär, bygghandling och slutligen en relationshandling. Denna ligger för grund för verksamhetens SBA.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att uppfylla kraven i 41 § räddningstjänstlagen, är rådet från Räddningsverket att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. I den reformerade räddningstjänstlagstiftningen, som trädde i kraft 1 januari 2004, har begreppet som brandsyn försvunnit och övergått till en systematiskt tillsyn av brandskyddsarbetet.

Ett systematiskt brandskyddsarbete gäller för alla verksamheter. I arbetet ingår att beskriva och dokumentera huvudsakligen fem områden: ansvarsfördelning, byggnadsbeskrivning, verksamhetsbeskrivning samt att man redogör för verksamhetens organisation och personalens utbildningsplan avseende brandskydd.

En skriftlig redogörelse av brandskyddet ska lämnas till kommunen för de byggnader som omfattas av tillsyn: vårdhem, skolor, sjukhus, industrier, festlokaler, bibliotek, kulturella byggnader och samlingslokaler för fler än 150 personer.

Relaterade projekt