Mentorskap

Som nyanställd hos oss får du en mentor som med sin kunskap och erfarenhet ska guida dig genom den första tiden på Integra. Mentorn ska vara en ambassadör för företaget och vara insatt i företagets värdegrund och olika arbetsplattformar.

Tanken är att mentorn ska ge handledning och stöd åt den nyanställde löpande. Om det finns möjlighet placeras mentorn och den nyanställde nära varandra på kontoret för att underlätta för snabba frågor när de uppkommer, dessutom finns ett utarbetat program att följa. Mentorns insats blir en viktig del i den nyanställdes utveckling i organisationen.