skolan3

Integraskolan

Integraskolan är ett forum för kompetensens utveckling och spridning inom företaget. Detta sker på ett effektivt och för verksamheten anpassat sätt. Vi ger möjlighet till kompetensutveckling för alla medarbetare så att ny kunskap tillförs företaget och att kunskap sprids mellan våra medarbetare.

Utbildningar som genomförs i Integraskolans regi är noga anpassade till individens önskemål. Vilka utbildningar som erbjuds beror på företagets och medarbetarnas behov.

Integraskolans utbildningar kan hållas i egen regi av någon av våra egna ingenjörer eller av en extern föreläsare. Även deltagande i kurs på ett externt utbildningsföretag kan genomföras.