Johanna, byggnadskonstruktör

Johanna är civilingenjör och har läst Väg och Vatten med inriktning på konstruktion på Chalmers tekniska högskola.

Beskriv dina arbetsuppgifter som konstruktör.

Jag arbetar som uppdragsledare inom allmänkonstruktion. Arbetsuppgifterna är varierande, men jag jobbar främst med projektering i Revit. Som uppdragsledare håller jag inte bara i den interna samordningen, utan samordnar även arbetet med andra konsulter. Jag supportar uppdragschefen och ser till att handlingar arbetas fram mot uppsatt tidplan.

Hur tycker du en bra konstruktör ska vara?

Jag tycker en bra konstruktör ska vara noggrann och systematisk. Man ska även jobba för projektets bästa och lyssna in vad beställaren vill ha.

”Man ska jobba för projektets bästa.”

Vad jobbar du med just nu?

Just nu jobbar jag med Sylteskolan i Trollhättan som kommer bli stadens största grundskola. Idrottshallen, som utgör första etappen, är ute som bygghandling och snart ska själva projekteringen för skolan starta.
Jag jobbar även med musikskolan AMB i Vara, som är första etappen av tre, i ett större projekt som också innefattar en blackbox liksom utbyggnad av konserthus/gymnasieskola.

Hur gör du för att visa att kunden kan vänta sig lite mer av Integra?

Jag ser till att ge svar på de frågor kunden ställer. Vi är ett multikompetent företag och svaren finns någonstans inom ”väggarna”. Jag försöker även ställa mycket frågor i början av projekteringen så att vi har rätt tänk med oss från början. Om något speciellt, och för oss nytt, efterfrågas i projektet så ser vi det som en utmaning och tittar på hur vi skulle kunna bemöta kundens önskemål.

När skrattade du på jobbet senast?

Jag skrattar varje dag. På Integra finns världens bästa kollegor.