Caroline, byggprojektledare

caroline

Caroline har utbildat sig till byggnadsingenjör vid Chalmers tekniska högskola.

Vilken typ av projekt jobbar du i?

Det senaste projekten har varit inom industrin men jag arbetar även med infrastruktur och byggnader. Blandingen är det som är utvecklande för mig.

Vad är det som gör ditt jobb roligt?

Att det är varierande och att det ofta krävs lite kreativitet samtidigt som det gäller att vara strukturerad och ha koll.

Vad är det som gör ditt jobb krångligt?

Projekt består av människor och att få alla att se samma slutmål gällande tid, ekonomi och kvalité kan vara krångligt, men samtidigt stimulerande.

”Jag kombinerar kreativitet och struktur.”

Hur gör du för att få alla i ett projekt att gå mot samma mål?

Jag går in utan förutfattade meningar och gör det tydligt att vi är på samma sida och att alla vill arbeta mot samma mål.

Vilka är dina tre viktigaste arbetsverktyg?

Telefonen, så att jag alltid är tillgänglig även när jag inte är på plats.

Kommunikation över lag är viktigt. Det gäller att man är överens och då måste man ha diskuterat de frågeställningar som finns.

Eftersom jag är på olika arbetsplatser så är självklart datorn min fasta punkt och där jag kan följa upp både ekonomi och tidplaner.