Ken, byggnadsfysiker

ken

Ken är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola. Han har läst på Väg och vatten, med inriktning byggnad och inneklimat.

Vilka är dina arbetsuppgifter på Integra?

Jag jobbar med byggnadsfysik, men också med statusbesiktningar, brandskyddsprojektering och byggledning, för att nämna några av många olika uppgifter. Inom byggnadsfysik ingår att identifiera detaljer med avseende på köldbryggor och fukt, fuktdimensionering, energibalansberäkningar och beräkningar på specifik energianvändning enligt BBR. Jag är certifierad energiexpert.

Vad krävs för att vara en bra byggnadsfysiker?

Att vara metodisk och analytisk är två bra egenskaper. Att vara kunnig i produktionsteknik, till exempel att veta i vilken ordning en byggnad uppförs, är en stor fördel. Självklart är det också viktigt att lyssna in kunden, vara intresserad av beställarens utmaning, förstå problemet och lösa det.

”Jag lyssnar in problem och löser dem.”

Hur har din yrkesroll förändrats under tiden du jobbat på Integra?

Tidigare var det stort fokus på isolertjocklek och transmissionsförluster. Numera ser man på hela byggnadens energianvändning med ingående delar som uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Man har även möjlighet att räkna med intern värmelast i form av personvärme, belysning och överskottsenergi från verksamheten. Helhetsbilden har blivit mer komplex och spännande.

Vilket är det roligaste projektet du jobbat med, inom byggnadsfysik?

Första passivhusprojektet, Östra Tjuvsundsberget i Kungshamn, var kul. All kunskap fick ställas på sin spets.

Karlstorps Vattentorn var också ett roligt projekt. Här kom jag med från början i en statusbesiktning. Sedan växte projektet till att ta fram ett förfrågningsunderlag för att åtgärda upptäckta brister, och slutligen skötte jag även byggledningen. Jag följde projektet under tre år.