Jan-Erik, brandskyddsprojektör

Beskriv dina arbetsuppgifter.

Jag jobbar med brandskyddsprojektering i olika skeden i byggprocessen. Mina arbetsuppgifter är bland annat att skriva brandskyddsbeskrivningar för olika typer av byggnader. Jag kan vara sakkunnig brand i olika projekt och göra bedömningar på plats utifrån vårt regelverk. Det handlar ibland om att göra relationshandlingar på brandsskyddsbeskrivningar och ritningar när byggnaden är klar, dvs sammanställa hela brandskyddsdokumentationen. Ibland tittar jag specifikt på utrymning och upprättar planer för detta som placeras i byggnaden för allas säkerhet.

”Jag försöker alltid vara flexibel och närvarande”

Vilka projekt jobbar du med just nu?

Jag gör brandskyddsbeskrivning för ny-/ombyggnaden av Huskvarna Sporthall.  Jag är med i projekteringsgruppen för Brenderup släpvagnar. De bygger en ny produktionslokal och jag ansvarar för brandskyddsprojekteringen.  Ale kommun utför ny-/ombyggnation av skolor där är jag också med och sköter brandskyddet.  Preem Lysekil har en komplex verksamhet ur ett säkerhetsperspektiv. Jag hjälper dem med deras insatsplaner. Det innebär tät kontakt med Preems egen räddningstjänst, och många besök på plats för att se verkligheten och framkomligheten vid ett eventuellt tillbud.

Hur gör du för att skapa ett bra samarbete med kunderna?

Jag försöker alltid vara flexibel och närvarande. Jag försöker sätta mig in i beställarens situation och hitta lösningar som passar projektet, med personsäkerhet i första rummet.

Vilka utmaningar möter du i jobbet?

En stor utmaning jag möter i mitt arbete är hitta lösningar som följer regler i Boverkets och Arbetsmiljöverkets regelverk och samtidigt hitta lösningar som är ekonomiskt i balans med projektets helhet.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Jag älskar variationen av arbetsuppgifter och projekt att jobba med. Det är få dagar som är lika varandra. Allra roligaste är att få vara med från skisstadiet för ett projekt och sedan vara med i slutet och besikta det för att se att det byggdes som intenssionerna var från början. Att få vara med i en process från början till slut.