Nyheter februari 2014

Bostäder med panoramaöversikt över Stockholms inlopp

Integras roll har varit att upprätta konstruktionshandlingar i systemhandlingsskedet. Integra gör också bygghandlingar på grundläggningen, kompletterande grundläggning vid bergschakter samt all stomkomplettering. Projekteringsarbetet startades i [...]

Denna websida använder cookies. This website uses cookies and third party services. Ok

Integra är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se