Nyheter februari 2014

Bostäder med panoramaöversikt över Stockholms inlopp

Integras roll har varit att upprätta konstruktionshandlingar i systemhandlingsskedet. Integra gör också bygghandlingar på grundläggningen, kompletterande grundläggning vid bergschakter samt all stomkomplettering. Projekteringsarbetet startades i [...]