Änglagården tar form!

Integra är huvudkonstruktör för både grund och stomme. Vi har utfört detaljprojektering för stål- och betongstommen. Nu har montaget startat, och den moderna anläggningen börjar ta form! [...]