Bygga hus på hus

Integra är konstruktör för kv Vesslan i Vänersborg. Projektet är spännande på så sätt att två våningar byggts ovanpå ett redan befintligt bostadshus. Detta har [...]