Sjukhus

NYPs Kalmar

2018-10-29T16:50:22+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Landstinget i Kalmar Län Integras beställare: PEAB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2016 – 2019 Byggstart: 2018 Inflyttning: 2020 Arkitekt: Krook & Tjäder Entreprenör: PEAB Grundläggning: Plattgrundläggning Stomme: Platsgjuten källare, prefab betong i överbyggnad: Väggar och bjälklag samt stålpelare och stålbalkar 25 000 m² nybyggnad av sjukhus för psykiatrisk vård. Tre sammanbyggda huskroppar [...]

Rättspsyk, Kristinehamn

2018-10-29T16:43:33+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Landstinget i Värmland Integras beställare: SKANSKA Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2011 – 2013 Byggstart: 2012 Inflyttning: 2013 Arkitekt: Klara arkitekter Entreprenör: SKANSKA Grundläggning: Plattgrundläggning Stomme: Befintlig platsgjuten betong Vid sjukhuset i Kristinehamn har vi deltagit i flera ombyggnadsprojekt där det största omfattade nya lokaler för rättspsykiatrisk vård. Projektet innebar att både ur [...]

LiV2015

2018-10-29T16:36:12+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Landstinget i Värmland Integras beställare: PEAB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2015 – 2018 Byggstart: 2015 Inflyttning: 2015-2018 Arkitekt: Klara arkitekter / Sweco Architects Entreprenör: PEAB Grundläggning: Varierande Stomme: Varierande Upphandlingen LiV2015 innehöll ett flertal olika ombyggnads- och nybyggnadsprojekt på såväl cantralsjukhuset i Karlsdag, som vid sjukhusen i övriga länet. Bland annat byggdes [...]

Psykiatrins Kvarter i Borås

2018-10-02T13:08:34+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Västfastigheter Integras beställare: Västfastigheter Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2015 – 2018 Byggstart: November 2016 Färdigställande: Kvartal 1 2021 Arkitekt: White Arkitekter Grundläggning: Grundsulor och grundplattor på packad sprängstensfyllning. Stomme: Platsgjuten källarvåning med motfyllda väggar i två plan. Prefabriserade gråväggar i kärnan från källarplan till plan 6. Konstruktionen i plan 3 till plan [...]

Kvinnokliniken Skövde

2017-08-18T06:24:42+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Västfastigheter Integras beställare: Västfastigheter Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, programhandling/ systemhandling/ bygghandling. Projekteringstid: 2012 – 2015 Byggstart: 2014 Färdigställande: 2016 Arkitekt: Pyramiden Arkitekter AB Entreprenör: Byggdialog Grundläggning: Grundsulor och grundplattor Stomme: Betongfyllda stålpelare /samverkansbalkar. Bjälklag av prefabricerade massiva förspända DFS-element, t=220. På bjälklaget gjuts en pågjutning, t=100. Ny- och ombyggnad av vårdlokaler för [...]

Karlstad Centralsjukhus

2017-06-19T07:41:12+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Landstinget i Värmland Integras beställare: Skanska, Skanska Stomsystem Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion / prefab konstruktion Projekteringstid: 2008-2010 Byggstart: 2009 Inflyttning: 2012 Arkitekt: Pyramiden Arkitekter, Göteborg Entreprenör: Skanska Grundläggning: Pålad källare / garage, platta på sprängstensfyllning Stomme: Prefab betong Nybyggnad av sjukhus. Projektet benämndes som möjligheternas hus eftersom det utformades för att klara [...]

Psykiatrins Hus, Uppsala

2017-06-19T07:43:16+00:00

Projekttyp: Sjukhus Integras beställare: UPB Integras uppdrag: Konstruktion av prefabstomme. Projekteringstid: 2010-2011 Entreprenör: Peab Psykiatrins hus är utformat som ett kvarter i staden, runt en gemensam gård och med huvudentrén vänd mot Uppsala centrum. Med lokaler som är speciellt anpassade efter psykiatrins behov kan den psykiatriska vården effektiviseras och integreras med övrig vård. Vidare [...]

Vetrinär- och husdjurscentrum, Uppsala

2017-06-19T07:45:18+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Akademiska Hus Integras beställare: Strängbetong Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion. Projektering av stomme. Projekteringstid: 1 år Inflyttning: 2014 Arkitekt: Nyréns Arkitekter Entreprenör: Skanska Nybyggnad på cirka femtio tusen kvadratmeter som rymmer både universitetslokaler, forskningslabb och Sveriges enda universitetsdjursjukhus.