Industri

Säkerhetsdamm Preem

2017-08-18T06:26:18+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Preem AB Integras beställare: Preem AB Integras uppdrag: Projektledning, Projektering, byggledning Projekteringstid: 2017 Byggstart: Vår 2017 Färdigställande: Höst 2017 Design: Integra Engineering AB Entreprenör: NCC Sverige AB, Hercules Grundläggning AB Grundläggning: Spontning/mur Stomme: Stål och betong Förbättringar i säkerhetsdammen för att reducera vattenläckage. Entreprenaden omfattar schakt- och grundarbete med efterföljande applicering [...]

Ragn-Sells, Trestads center

2017-06-19T07:58:06+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Ragn-Sells Integras beställare: Ragn-Sells Integras uppdrag: Byggprojektledning Projekttid: 2010-2012 Entreprenör: Peab i Trollhättan Ny anläggning för granulering av bildäck.

Sunpine, Piteå

2017-06-19T08:01:14+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Sunpine Integras beställare: Pöyry Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion Projekteringstid: 2008-2009 Entreprenör: Peab Piteå Projektet innefattade pannhus, pumphus, ställverk, processtativ, rörbryggor, diverse grundkonstruktioner och invallningar. Projektet var ett samarbete med Pöyry som är processprojektörer. Foto: Millimeter – Maria Fäldt

Kontrollrumsbyggnad, Preemraff, Lysekil

2017-06-19T08:03:42+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Preem AB Integras beställare: Preem AB Integras uppdrag: Projektledning och byggledning Inflyttning: 2013 Arkitekt: Mats och Arne Arkitektkontor i Stenungssund Entreprenör: Peab Nybyggnad av kontrollrum, benämns idag driftcentral. Projekterad för att möta de högt ställda säkerhetskraven för personsäkerhet på raffinaderiet.

Siemens, Trollhättan

2017-06-19T10:13:36+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Siemens Industrial Turbomachinery AB Integras beställare: Peab Integras uppdrag: Brandskyddsprojektering och byggnadskonstruktion Projekteringstid: 2008 Arkitekt: Abako Arkitektkontor AB Entreprenör: Peab Integra har projekterat utbyggnad och brandskyddet i industri- och kontorslokalerna hos Siemens i Trollhättan. Vi levererade K-handlingar och brandskyddsdokumentation med tillhörande brandskyddsritningar och sakkunnigintyg. Utrymnings- och Orienteringsplaner har också tagits fram [...]

Arvidstorp Reningsverk, Trollhättan

2017-06-19T10:18:51+00:00

Projekttyp: Industri Integras beställare: Trollhättan Energi AB Integras uppdrag: Fortlöpande arbete gällande brandskydd. Projekteringstid: start 2008- fortlöpande Integra har genomfört en revision och uppdatering av Tekniska Förvaltningens Systematiska Brandskyddsarbete. Vi har utrett och nya brandcellsindelningar, inventerat och uppdaterat av utrymningsplaner, insatsplaner, klassningsplaner och brandskyddsritningar.

Vargön Alloys AB

2017-06-19T10:24:55+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Vargön Alloys AB Integras beställare: Vargön Alloys AB Integras uppdrag: Brandskyddsprojektering, byggnadskonstruktion och projekteringsledning. Projekteringstid: 2010 Entreprenör: NCC Nybyggnad av diverse industrilokaler på uppdrag av Vargön Alloys AB. Det ställdes höga krav på konstruktionerna då processen påverkar dem med både stora temperaturskiftningar och luftfuktighet. Projektet utfördes som ett parneringprojekt tillsammans med [...]