Energianläggningar

Landskrona Kraftvärmeverk

2017-06-19T10:10:07+00:00

Projekttyp: Energianläggningar Integras beställare: Strängbetong Integras uppdrag: Samordning och projektering av prefabbetong Byggstart: hösten 2010 Driftstart: sommar 2012 Stomme: Prefabbetong Nybyggnad av kraftvärmeverk med avfallsbränsle PTP och biobränsle som bas. Anläggningen producerar både värmen och el.

Lillesjöverket, Uddevalla

2017-06-19T10:11:20+00:00

Projekttyp: Energianläggningar Byggherre: Uddevalla energi AB Integras beställare: Uddevalla energi AB Integras uppdrag: Byggledning Projekttid: 2006-2009 Entreprenör: Veidekke och NCC Nybygnad av sopeldat värmekraftverkt.