Byggnadskonstruktion

TeN – Terminalexpansion norr

2018-10-16T09:25:54+00:00

Projekttyp:  Anläggning/ Handel och kontor/ Hotell Byggherre: Swedavia Integras beställare: PEAB Göteborg Integras uppdrag: Huvudkonstruktör/ Projektering/ Byggnadskonstruktion  Projekteringstid: 2017-2019 Byggstart: 2018-09-01 Inflyttning: 2020 Arkitekt: Wingårdhs/ Nils Andréasson arkitektkontor AB Entreprenör: PEAB Göteborg Grundläggning: Packad sprängsten/ Packad sprängbotten  Stomme: Pelare och balk i stål och hdf-bjälklag Göteborg Landvetter Airport förbereds för att möta regionens behov av [...]

Psykiatrins Kvarter i Borås

2018-10-02T13:08:34+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Västfastigheter Integras beställare: Västfastigheter Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2015 – 2018 Byggstart: November 2016 Färdigställande: Kvartal 1 2021 Arkitekt: White Arkitekter Grundläggning: Grundsulor och grundplattor på packad sprängstensfyllning. Stomme: Platsgjuten källarvåning med motfyllda väggar i två plan. Prefabriserade gråväggar i kärnan från källarplan till plan 6. Konstruktionen i plan 3 till plan [...]

Kvarteret Analysen

2018-10-02T12:37:26+00:00

Projekttyp: Bostäder Byggherre: Einar Mattson Integras beställare: Strängbetong AB Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion Prefab Projekteringstid: 2016-2018 Byggstart: v.44 2017 Inflyttning: 2019 Arkitekt: Vera Arkitekter Stomme: Betong Prefab. Kvarteret Analysen är ett nybyggnadsprojekt i Hagastan i Stockholm. Kvarteret består av 4 stycken punkthus på 14-16 våningar samt två lägre hus på 8 våningar. Stommen består av helprefab med färdig fasad. Verksamheten består av [...]

Slakthuset- Gamlestaden

2018-10-02T12:26:42+00:00

Projekttyp:  Näring/offentliga bygg Byggherre: Klövern AB Entreprenör: AF Bygg Göteborg AB Integras beställare: AF Bygg Göteborg AB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2015-2017 Byggstart: Hösten 2015 Byggnation färdig  (Inflyttning): Etapp 1, sommaren 2016, Etapp 2 sommaren 2017 Arkitekt: Krook & Tjäder AB I slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg har det byggts för fullt. AF Bygg, på uppdrag av [...]

Brf. Synvillan

2018-10-02T10:57:42+00:00

Projekttyp: Bostäder Byggherre: Skanska Sverige AB Integras beställare: Skanska Sverige AB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2012-2015 (2012 Programhandling, 2014 Systemhandling, 2015 Bygghandling) Byggstart: Hösten 2015 Inflyttning: 2017 Arkitekt: Kanozi Arkitekter Grundläggning: Betongpålar, grundläggning direkt på berg samt RD-pålar. Stomme: Plattbärlag med stålpelare i utfackningsväggar. Bärande lägenhetsavskiljande väggar i betong. Uppstolpat tak. Integra har sedan programhandlingsskedet 2012 varit huvudkonstruktör i uppdrag av Skanska för uppförandet [...]

Riksbyggen Brf. Viva, Göteborg

2017-08-18T06:32:10+00:00

Projekttyp: Bostäder Byggherre: Riksbyggen Integras beställare: Riksbyggen Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2014-2016 Byggstart: december 2016 Inflyttning: 2018 Arkitekt: Malmström och Edström Entreprenör: K21 Entreprenad Grundläggning: Grundläggning direkt på rensat berg. Stomme: Prefab pelar/balksystem och prefab vägg/bjälklag Riksbyggen brf. Viva är ett bostads- och forskningsprojekt med ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan [...]

Mölndals galleria

2017-08-18T06:31:19+00:00

Projekttyp: Handel och kontor Byggherre: NCC och Citycon Integras beställare: Kynningsrud Integras uppdrag: Prefabkonstruktör Byggstart: 2015 Inflyttning: 2018 Arkitekt: Krook & Tjäder och Rstudio for architecture Entreprenör: NCC Nybyggnad av galleria. Projektet är ett av flera som skall göra innerstaden till en levande och attraktiv stadskärna. Bilder: NCC, Fotograf: Arkitekterna Krook& Tjäder/ R-Studio for [...]

Vänersborgs Museum

2017-08-18T06:30:39+00:00

Projekttyp: Arenor och fritid Byggherre: Vänersborgs Kommun Integras beställare: Vänersborgs Kommun Integras uppdrag: Byggkalkyl, Brand- och K-projektering Projekteringstid: Hösten 2015 Byggstart: Våren 2016 Inflyttning: December 2016 Arkitekt: Contekton Arkitekter Entreprenör: Tommy Byggare Grundläggning: Pålning Stomme: Stål och betong Integra har varit delaktiga i utformningen av en tillgänglig entré i kulturfastighet, vad gäller byggnadskonstruktion, brandprojektering [...]

Tingsrätten Helsingborg

2017-09-08T09:41:00+00:00

Projekttyp: Handel och kontor Byggherre: Wihlborgs Integras beställare: Smidmek Integras uppdrag: Prefabkonstruktion Projekteringstid: 2016-2017 Byggstart: 2017 Inflyttning: 2019 Arkitekt: Fojab arkitekter Entreprenör: Peab Tillbyggnad av befintlig Tingsrätt. Byggnaden skall innehålla bl.a. kontor, personalutrymmen, rättssalar, förhandlingssalar och häkteslokaler. Ena gaveln på huset skall förberedas för att kunna ta lasterna från ett eventuellt kommande 15-våningarshus. Bild: [...]

Kajen 6, Stockholm

2017-08-18T06:26:57+00:00

Projekttyp: Bostäder, Höga hus Byggherre: JM AB Integras beställare: JM AB Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion huvudkonstruktör Projekteringstid: 2015-2017 Byggstart: 2017 Inflyttning: 2019 Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter Entreprenör: JM AB Grundläggning: Borrade stålrörspålar med dragstag och packad sprängbotten. Stomme: Skalväggar, platsgjutna betongväggar, plattbärlag och stålpelare i fasad. Nybyggnad av bostadshus på 27 våningar, 88 meter samt [...]