Byggnadskonstruktion

Kabelverket

2018-11-09T14:14:28+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter Byggherre: Familjebostäder Integras beställare: Serneke AB Integras uppdrag: Grund- & takkonstruktioner Projekteringsstart: februari 2016 Byggstart: Våren 2016 Inflyttning: första kvartalet 2018 Arkitekt: Amneby Forslund Arkitekter Stomme: Prefabricerade bjälklag med ytter- och innerväggar i betong. Bärande väggar i garage utförs som platsgjutna väggar. Grundläggning: Grundläggs delvis direkt på plansprängt berg delvis med borrade stålrörspålar samt [...]

Tégners Torn

2018-11-05T13:38:32+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter Byggherre: Svenska Bostäder Integras beställare: Serneke AB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, grund- & stomkonstruktioner samt stomkomplettering. Projekteringsstart: 2017 Byggstart: hösten 2017 Inflyttning: våren 2019 Arkitekt: Origo Arkitekter Stomme: Prefabricerade bjälklag i betong med bärande innerväggar samt stålpelare i utfackningsväggar. Grundläggning: Byggnadens grundläggning utförs som en kombination mellan platt- och pålgrundläggning med stålkärnepålar. I hörnet Tegnérgatan – [...]

NYPs Kalmar

2018-10-29T16:50:22+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Landstinget i Kalmar Län Integras beställare: PEAB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2016 – 2019 Byggstart: 2018 Inflyttning: 2020 Arkitekt: Krook & Tjäder Entreprenör: PEAB Grundläggning: Plattgrundläggning Stomme: Platsgjuten källare, prefab betong i överbyggnad: Väggar och bjälklag samt stålpelare och stålbalkar 25 000 m² nybyggnad av sjukhus för psykiatrisk vård. Tre sammanbyggda huskroppar [...]

Rättspsyk, Kristinehamn

2018-10-29T16:43:33+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Landstinget i Värmland Integras beställare: SKANSKA Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2011 – 2013 Byggstart: 2012 Inflyttning: 2013 Arkitekt: Klara arkitekter Entreprenör: SKANSKA Grundläggning: Plattgrundläggning Stomme: Befintlig platsgjuten betong Vid sjukhuset i Kristinehamn har vi deltagit i flera ombyggnadsprojekt där det största omfattade nya lokaler för rättspsykiatrisk vård. Projektet innebar att både ur [...]

LiV2015

2018-10-29T16:36:12+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Landstinget i Värmland Integras beställare: PEAB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2015 – 2018 Byggstart: 2015 Inflyttning: 2015-2018 Arkitekt: Klara arkitekter / Sweco Architects Entreprenör: PEAB Grundläggning: Varierande Stomme: Varierande Upphandlingen LiV2015 innehöll ett flertal olika ombyggnads- och nybyggnadsprojekt på såväl cantralsjukhuset i Karlsdag, som vid sjukhusen i övriga länet. Bland annat byggdes [...]

Sävlången m. fl.

2018-10-29T15:30:02+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter, förskola Byggherre: Stockholmshem Integras beställare: Serneke AB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, grund- & takkonstruktioner samt stomkomplettering. Projekteringsstart: våren 2018 Byggstart: hösten 2018 Inflyttning: 2021 Arkitekt: Arcum Arkitektkontor AB Stomme: Prefabricerade inner- och ytterväggar, bjälklag plattbärlag med pågjutning samt HD/F. Delar av källar-/suterrängvåningar utförs som skalväggar. Grundläggning: Sävlången 2 grundläggs enbart på berg medan Idlången 3 [...]

Kvarteret Kalvsvik

2018-10-29T15:25:26+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter Byggherre: Haninge Bostäder Integras beställare: NCC Integras uppdrag: Huvudkonstruktör, grund- & takkonstruktioner samt stomkomplettering. Projekteringsstart: våren 2016 Byggstart: sommaren 2016 Inflyttning: sommaren 2018 Arkitekt: Larsson Arkitekter AB Stomme: Husen uppförs med prefabricerade ytter- och innerväggar samt bjälklag i betong. Grundläggning: Husen grundläggs med platt- och pålgrundläggning med kombinerat betong- och stålrörspålar. I Jordbro söder [...]

Promenadsskon

2018-10-29T15:23:24+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter Byggherre: Familjebostäder Integras beställare: Serneke AB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör,  grund- och takkonstruktioner samt stomkomplettering Projekteringsstart: Oktober 2016 Byggstart: Våren 2018 Inflyttning: 2019 Arkitekt: Amneby Forslund Arkitekter AB Stomme: Stommen utförs av prefabricerade inner- och ytterväggar med håldäcksbjälklag. Grundläggning: Grundläggningen utförs av en kombination mellan plattgrundläggning och spetsbärande pålar. I Älvsjöstaden som ligger ett par minuters promenad [...]

Solna Trädgårdskvarter

2018-10-29T15:20:54+00:00

Projekttyp:  Bostäder, hyresrätter Byggherre: JM AB Integras beställare: JM AB Integras uppdrag: Grundkonstruktör Projekteringsstart: 2016 Byggstart: Hösten 2018 Inflyttning: fjärde kvartalet 2019 Arkitekt: ETTELVA Arkitekter Stomme: Regelverk av trä, Stadsradhuset har delvis tegelfasad men i övrigt är fasaderna klädda i träpanel fasader i träpanel, mellanbjälklag bestående av trä och stålbalkar. Grundläggning: Bottenplatta av armerad betong, med en [...]

Vinterstadion Bandyhall

2018-10-16T14:28:47+00:00

  Projekttyp: Arenor och Fritid Byggherre: ÖrebroPorten Fastigheter AB Integras beställare: Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB samt Strängbetong AB Integras uppdrag: Huvudkonstruktör/ Projektering/ Tillverkningshandlingar prefabricerade betongelement och stålkonstruktion Projekteringstid: Höst/ Vinter 2017 Byggstart: Februari 2018 Inflyttning: November 2018 Arkitekt: Sweco Architects AB, Örebro Entreprenör: Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB Grundläggning: Pålning, platta på mark, souterräng Stomme: Platsgjuten betong mot mark [...]