Byggnadskonstruktion

Riksbyggen Brf. Viva, Göteborg

2017-08-18T06:32:10+00:00

Projekttyp: Bostäder Byggherre: Riksbyggen Integras beställare: Riksbyggen Integras uppdrag: Huvudkonstruktör Projekteringstid: 2014-2016 Byggstart: december 2016 Inflyttning: 2018 Arkitekt: Malmström och Edström Entreprenör: K21 Entreprenad Grundläggning: Grundläggning direkt på rensat berg. Stomme: Prefab pelar/balksystem och prefab vägg/bjälklag Riksbyggen brf. Viva är ett bostads- och forskningsprojekt med ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan [...]

Mölndals galleria

2017-08-18T06:31:19+00:00

Projekttyp: Handel och kontor Byggherre: NCC och Citycon Integras beställare: Kynningsrud Integras uppdrag: Prefabkonstruktör Byggstart: 2015 Inflyttning: 2018 Arkitekt: Krook & Tjäder och Rstudio for architecture Entreprenör: NCC Nybyggnad av galleria. Projektet är ett av flera som skall göra innerstaden till en levande och attraktiv stadskärna. Bilder: NCC, Fotograf: Arkitekterna Krook& Tjäder/ R-Studio for [...]

Vänersborgs Museum

2017-08-18T06:30:39+00:00

Projekttyp: Arenor och fritid Byggherre: Vänersborgs Kommun Integras beställare: Vänersborgs Kommun Integras uppdrag: Byggkalkyl, Brand- och K-projektering Projekteringstid: Hösten 2015 Byggstart: Våren 2016 Inflyttning: December 2016 Arkitekt: Contekton Arkitekter Entreprenör: Tommy Byggare Grundläggning: Pålning Stomme: Stål och betong Integra har varit delaktiga i utformningen av en tillgänglig entré i kulturfastighet, vad gäller byggnadskonstruktion, brandprojektering [...]

Tingsrätten Helsingborg

2017-09-08T09:41:00+00:00

Projekttyp: Handel och kontor Byggherre: Wihlborgs Integras beställare: Smidmek Integras uppdrag: Prefabkonstruktion Projekteringstid: 2016-2017 Byggstart: 2017 Inflyttning: 2019 Arkitekt: Fojab arkitekter Entreprenör: Peab Tillbyggnad av befintlig Tingsrätt. Byggnaden skall innehålla bl.a. kontor, personalutrymmen, rättssalar, förhandlingssalar och häkteslokaler. Ena gaveln på huset skall förberedas för att kunna ta lasterna från ett eventuellt kommande 15-våningarshus. Bild: [...]

Kajen 6, Stockholm

2017-08-18T06:26:57+00:00

Projekttyp: Bostäder, Höga hus Byggherre: JM AB Integras beställare: JM AB Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion huvudkonstruktör Projekteringstid: 2015-2017 Byggstart: 2017 Inflyttning: 2019 Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter Entreprenör: JM AB Grundläggning: Borrade stålrörspålar med dragstag och packad sprängbotten. Stomme: Skalväggar, platsgjutna betongväggar, plattbärlag och stålpelare i fasad. Nybyggnad av bostadshus på 27 våningar, 88 meter samt [...]

Säkerhetsdamm Preem

2017-08-18T06:26:18+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Preem AB Integras beställare: Preem AB Integras uppdrag: Projektledning, Projektering, byggledning Projekteringstid: 2017 Byggstart: Vår 2017 Färdigställande: Höst 2017 Design: Integra Engineering AB Entreprenör: NCC Sverige AB, Hercules Grundläggning AB Grundläggning: Spontning/mur Stomme: Stål och betong Förbättringar i säkerhetsdammen för att reducera vattenläckage. Entreprenaden omfattar schakt- och grundarbete med efterföljande applicering [...]

Mackens lekplats, Trollhättan

2017-08-18T06:25:43+00:00

Projekttyp: Mark och anläggning Byggherre: Trollhättans Stad Integras beställare: Trollhättans Stad Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsutlåtande och besiktning Projekteringstid: feb 2016 Byggstart: mars 2016 Färdigställande: 20 aug 2016 Arkitekt: Frank Zandhoff i samarbete med Anders och Claes Eriksson Entreprenör: Trollhättan stad, teknik Grundläggning: platta på mark och fundament Nybyggnad av Mackens lekplats i Maria Alberts [...]

Skrotnisses lekplats, Trollhättan

2017-08-18T06:25:10+00:00

Projekttyp: Mark och anläggning Byggherre: Trollhättans Stad Integras beställare: Trollhättans Stad Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, brandskyddsutlåtande och besiktning Projekteringstid: feb 2015 Byggstart: mars 2015 Färdigställande: 6 juni 2015 Arkitekt: Jan Lööf, Författaren till böckerna om skrotnisse. Entreprenör: Trollhättan stad: teknik, Mark Tuve bygg: betong och Frank Zandhoof: överbyggnader Nybyggnad av ca 1300 kvm temalekplats Skrotnisse [...]

Kvinnokliniken Skövde

2017-08-18T06:24:42+00:00

Projekttyp: Sjukhus Byggherre: Västfastigheter Integras beställare: Västfastigheter Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion, programhandling/ systemhandling/ bygghandling. Projekteringstid: 2012 – 2015 Byggstart: 2014 Färdigställande: 2016 Arkitekt: Pyramiden Arkitekter AB Entreprenör: Byggdialog Grundläggning: Grundsulor och grundplattor Stomme: Betongfyllda stålpelare /samverkansbalkar. Bjälklag av prefabricerade massiva förspända DFS-element, t=220. På bjälklaget gjuts en pågjutning, t=100. Ny- och ombyggnad av vårdlokaler för [...]

Kungälvs stadshus

2017-08-18T06:24:11+00:00

Projekttyp: Handel och kontor Byggherre: Kungälvs kommun Integras beställare: Kungälvs kommun/ Tuve bygg Integras uppdrag: Byggnadskonstruktion förfrågningshandling och bygghandling Projekteringstid: 2012-2014 Byggstart: 2013 Inflyttning: 2015 Arkitekt: Tengbom Entreprenör: Tuve bygg Grundläggning: Stödpålning Stomme: Stålstomme håldäck Om- och till och påbyggnad. Integra var med under hela projektet från tidiga utredningar, förfrågningsunderlag åt Kungälvs kommun och [...]