Byggledning

Säkerhetsdamm Preem

2017-08-18T06:26:18+00:00

Projekttyp: Industri Byggherre: Preem AB Integras beställare: Preem AB Integras uppdrag: Projektledning, Projektering, byggledning Projekteringstid: 2017 Byggstart: Vår 2017 Färdigställande: Höst 2017 Design: Integra Engineering AB Entreprenör: NCC Sverige AB, Hercules Grundläggning AB Grundläggning: Spontning/mur Stomme: Stål och betong Förbättringar i säkerhetsdammen för att reducera vattenläckage. Entreprenaden omfattar schakt- och grundarbete med efterföljande applicering [...]

E6, delen Skee – Ejgst, Strömstad

2017-06-19T07:48:20+00:00

Projekttyp: Mark och anläggning Byggherre: Vägverket Integras besällare: Vägverket Integras uppdrag: Byggledning Entreprenadtid: 2009-2012 Projektet innefattade en av de mer komplexa delarna av E6:an och innehåller 3 km motorväg, ny trafikplats och 5 km ny infartsväg mot Strömstad. Sammanlagt innehåller sträckan 5 broar för väg och järnväg, 500 m bergtunnel för Bohusbanan samt 1,5 [...]

Dubbelspår Velanda – Prässebo, Trollhättan

2017-06-19T07:53:39+00:00

Projekttyp: Mark och anläggning Byggherre: Trafikverket Integras beställare: Trafikverket Integras uppdrag: Byggledning på bro och mark Byggstart: 2009 Entreprenör: Peab, Bilfinger, NCC Utbyggnad till dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan, sträckan Velanda – Prässebo. Sträckan innehåller ca 1,4 mil dubbelspår samt nya väg- och järnvägsbroar. Den största dubbelspårsbron är bron vid Sumpån, som är 400 [...]

Tuvesvik, Orust

2017-06-19T07:54:58+00:00

Projekttyp: Mark och anläggning Byggherre: Orust kommun Integras uppdrag: Byggledning Byggstart: september 2010 Färdigställt: maj 2013 Integra skötte byggledningen när Orust kommun genomförde ett stort projekt i Tuvesvik där man byggde en ny färjeterminal, parkeringar och bostäder. Tuvesvik är knutpunkten för färjor till Gullholmen.

XL Bygg/Byggcenter, Trollhättan

2017-06-19T10:17:26+00:00

Projekttyp: Kontor och handel Byggherre: Byggcenter Integras beställare: Byggcenter Integras uppdrag: Brandskyddsprojektering, byggledning, byggnadsfysik, byggnadskonstruktion, projekteringsledning och BAS-P. Projektstid: 2008-2009 Entreprenör: Byggde i egen regi. Blev XL Bygg efter färdigställande. Nybyggnad av lokal för byggvaruhandel.

Rimnershallen, Uddevalla

2017-06-19T12:01:48+00:00

Projekttyp: Arenor och fritid Byggherre: Uddevalla kommun Integras beställare: Uddevalla kommun Integras uppdrag: Byggledning Uppdragstid: 2009/2010 Byggstart: 2009 Inflyttning: 2010 I Rimnershallen kombineras friidrott, bollsporter, gymnastik och klättring på ett spännande sätt. Här finns även möjlighet till föreläsningar och seminarier. Byggnaden fungerar som en sammanhållande länk mellan Rimnersvallen samt B- och C-plan.